strusiu

 

 

‚Poniżej wstawiamy użyteczne dokumenty i materiały związane ze służbą AFIS.’

 Sławomir Rusnak, Informator AFIS

 

Frazeologia lotnicza:

AFIS Manual from EUROCONTROL

DOC 9432 – 4 Manula of Radiotelephony

Dokumenty prawne związane z służbą AFIS:

Prawo_Lotnicze_18_06_2016