cichy

 

 

‚Każdy ze świata lotniczego może zostać naszym członkiem. Po przez współpracę, chcielibyśmy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i podtrzymywania najwyższych standardów pełnienia służby AFIS.’

Sławomir Cichocki, Informator AFIS

 Typ organizacji / firmy *


Naród reprezentowany *


Nazwa organizacji *


Strona internetowa organizacji


Ilość reprezentowanych jednostek *


Ilość reprezentowanych osób *


Reprezentuję Aerodrome FISO
YesNo


Reprezentuję Enroute FISO
YesNo


Jestem CAA/NSA lub firmą, zatem powyższe pytania mnie nie dotyczą
YesNo


Adres


Miasto


Kod pocztowy


Kraj


Nazwa prezydenta (jeśli stowarzyszenie)


Dane kontaktowe prezydenta


E-mail


Wyznaczona osoba do kontaktu i dane kontaktowe *


Czy wydajesz magazyn lub newsletter? Jaka jest jego nazwa i gdzie można go znaleźć?


Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na poprzednie pytanie, jaka jest nazwa i dane kontaktowe wydawcy?