strategic-review-of-a-civil-aviation-authority

Poprzez współpracę z portami, stowarzyszeniami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, chcielibyśmy przyczynić się do ujednolicenia regulacji prawnych dotyczących pełnienia Służby Informacji Powietrznej w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich ICAO.

Mamy także ambitny cel – wpłynąć na ujednolicenie frazeologii anglojęzycznej w przestrzeni klasy G oraz wypromować służbę AFIS w środowiskach aeroklubowych. Wierzymy, że w niedalekiej perspektywie także lądowiska o charakterze niekomercyjnym będą posiadać własną Służbę, a piloci biegle i fachowo komunikować się w swoim ATZ.