Nie było łatwo podjąć się tego wyzwania… Podjeliśmy jednak decyzje i zafascynowani przedsięwzięciem zaczeliśmy tworzyć plan i strategię wdrożenia Naszego marzenia. Po 6 miesiącach długich rozmów, spotkań i konsultacji społecznych stworzyliśmy wizję Stowarzyszenia AFISO.ORG. Zarejestrowaliśmy się w Polsce ale mamy ambitne plany zostania Stowarzyszeniem Międzynarodowym nie tylko w EU ale także w innych Państwach będących członkami ICAO.