Zdecydowaliśmy sie być blisko Społeczności Lotniczej już teraz, jak najszybciej… o ile logo Stowarzyszenia już mamy, o tyle stowrzenie strony internetowej trochę czasu zajmie. Dzięki Facebookowi możemy od razu trafić do ludzi z podobną pasją i powiadomoć społeczność służb ATS o naszej inicjatwywie. Chcemy zbudować pierwszą międzynardową społeczność Służby AFIS i pierwszy mały krok już za Nami!